Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Firma Testlab zrealizowała dostawę specjalistycznego sprzętu naukowo–badawczego do badań statycznych i dynamicznych w ramach realizacji Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.