O firme Testlab

Testlab je na poľskom trhu lídrom v projektovaní a zariaďovaní laboratórií. S našimi klientmi spolupracujeme už viac ako 30 rokov.

Naši inžinieri Vám pomôžu:

– pri výbere náležitých zariadení v závislosti od druhu vykonávaného výskumu;
– pri príprave predbežného rozpočtu na realizáciu projektu;
– priaznivým spôsobom porozumieť princípom fungovania zariadení počas školenia;
– pri získaní certifikátu PCA, ktorý je vydávaný objektívnym externým subjektom.

Naše stroje a zariadenia:

– disponujú certifikátmi, ktoré potvrdzujú presnosť a opakovateľnosť meraní;
– pred odoslaním podliehajú kontrole v laboratóriu;
– disponujú programom, potrebným k obsluhe a analýze v slovenskom jazyku;
– po dodaní podliehajú legalizácii a inštalácii v laboratórium objednávajúceho.

Náš profesionálny a autorizovaný Servis:

– zaručuje prístup k náhradným dielom po dobu minimálne 10-tich rokov!
– vykoná opatrenia behom 24 h od okamihu nahlásenia;
– podporuje našich Klientov taktiež on-line a v rámci bezplatných telefónnych konzultácií;
– podpisuje pozáručné zmluvy (dodatočné prehliadky, údržba, kalibrácia).