Elektromechanické odolné stroje Hung Ta

Model Zaťaženie Diferenciácia sily Presnosť Rýlosť zaťaženia (mm/min) Vzdialenosť
medzi stĺpmi (mm)
Rozsah pohybu nosníka
bez čeľustí (mm)
Prívod
HT 2402 1 kN, 2 kN,  5kN 1/200 000 Trieda 0.5 ≤ ± 0.5%
lub 1 ≤ ± 1%
0.005 – 1000 mm/min 420 mm 1350 mm 1 fáza 220V, 0,4kW
HT 2402 10 kN, 20 kN 1/200 000 Trieda 0.5 ≤ ± 0.5% alebo 1 ≤ ± 1% 0.005 – 500 mm/min 420 mm 1290 mm 1 fáza 220V, 0,75kW
HT 2402 50 kN, 100 kN 1/200 000 Trieda 0.5 ≤ ± 0.5% alebo 1 ≤ ± 1% 0.005 – 500 mm/min 560 mm 1250 mm 3 fázy  380V/415V 3kW  
HT 2402 250 kN 1/200 000 Trieda 0.5 ≤ ± 0.5% alebo 1 ≤ ± 1% 0.05 – 200 mm/min 560 mm 1440 mm 3 fázy  380V/415V 4,5kW