Elektromechanické statické stroje Testresources

Model Zaťaženie (kN) Presnosť Rýlosť zaťaženia (mm/min) Vzdialenosť
medzi stĺpmi (mm)
Rozsah pohybu nosníka
bez čeľustí (mm)
100 servomotory od 1 kN do 10 kN ±0,5% 180-635 nevzťahuje sa max. 150 alebo 300
110 servomotory od 1 kN do 2.2 kN ±0,5% 250-635 nevzťahuje sa max. 150 alebo 300
120 1 kN ±0,5% 250-635 400-1000 max. 775
140 servomotory   od 1 kN do 10 kN ±0,5% 50-635 400-900 max. 775 alebo 1400
150 servomotory od 1 kN do 10 kN ±0,5% 180-635 nevzťahuje sa max. 600  
200 1 kN ±0,5% 1000 max. nevzťahuje sa max. 735 alebo 1345  
210 1.3 kN, 3 kN, 5 kN, 7.3 kN ±0,5% 500 max. nevzťahuje sa max. 525 alebo 1100  
220 2 kN i 5 kN ±0,5% nevzťahuje sa max. 950 alebo 1200  
310 5 kN ±0,5% 0,005-1000   0,0002-40 426 max. 1090 alebo 1430  
311 10 kN ±0,5% 0,005-1000   0,0002-40 426 max. 900 alebo 1240  
312 25 kN ±0,5% 0,005-1000   0,0002-40 426 max. 900 alebo 1240  
313 50 kN ±0,5% 0,005-500   0,0002-20 420 max. 1300 alebo 1560  
314 100 kN ±0,5% 0,005-500 550 max. 1440  
315 150 kN ±0,5% max. 300 550 max. 1440 alebo 1720  
316 300 kN ±0,5% max. 400 550 max. 1316 alebo 1816  
317 500 kN ±0,5% max. 300 550 max. 1000  
318 600 kN ±0,5% max. 300 550 max. 1440  
370 20 kN i 50 kN ±0,5% max. 200 alebo 500 1200x300x1000
1000x1000x900
1200x120x1000