Hydraulické odolné stroje Hung Ta

Model Zaťaženie Presnosť Rozsah pohybu servomotora Horizontálny priestor testu Vertikálny priestor testu Zdroj napájania (l/min) štandardne Senzor pohybu Frekvenčný rozsah
dynamiský statický
HT-9711 5kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 400 mm 250 – 900 mm 10 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 10kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 620 mm 250 – 1000 mm 10 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 20kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 620 mm 250 – 1000 mm 10 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 50kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 760 mm 250 – 1000 mm 10 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 100kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 760 mm 250 – 1000 mm 20 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 200kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 750 mm 250 – 1000 mm 40 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 300kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 750 mm 250 – 1000 mm 60 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz
HT-9711 500kN 1 ≤ ± 1% alebo 0.5 ≤ ± 0.5% ± 25mm ± 50mm 750 mm 250 – 1000 mm 80 alebo 120 LVDT zabudovaný do servomotora 0,05 – 100Hz