Hydraulické odolné stroje Testresources

Model Zaťaženie (kN) Presnosť Vzdialenosť medzi
stĺpmi (mm)
Rozsah pohybu nosníka
bez čeľustí (mm)
910 5 kN ±0,5% Podľa dohody Podľa dohody
900 25 kN ±0,5% Podľa dohody Podľa dohody
901 50 kN alebo 100 kN ±0,5% 600 mm 1 500 mm
902 250 kN alebo 300 kN ±0,5% 600 mm 1 500 mm
920 500 kN ±0,5% Podľa dohody Podľa dohody
907 3 MN ±0,5% Podľa dohody Podľa dohody