Teplotné komory

Testlab ponúka špeciálne komory určené pre testovacie stroje. Tieto komory sú pohyblivé, čo umožňuje používanie testovacieho stroja spolu s komorou, ale aj bez nej. V závislosti od potreby každú komoru projektujeme zvlášť, tak aby jej veľkosť ako aj rozsah teplôt boli v súlade s Vašimi očakávaniami. Príkladné komory navrhnuté firmou Testlab možno vidieť na priložených fotografiách.

Rozsah možných dosiahnuteľných teplôt od – 80 ° C do 350 ° C. Jediným obmedzením pre rozmery komory je pracovný priestor testovacieho zariadenia. Zakaždým projektujeme simultánny pracovný priestor stroja a rozmery komory tak, aby optimálne spĺňali požiadavky našich zákazníkov.