Tvrdomery Brinella Siomm

TVRDOMER BRINELLA 3000

Špecifikácia:

  • stupnice Brinella – HBW 10/3000, HBW10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/125, HBW 10/100, HBW5/750, HBW 5/250, HBW 5/62.5, HBW 2.5/187.5
  • rozlíšenie tvrdosti: 0.1 jednotky ak HB<100, v inom prípade 1.0 jednotky
  • testovacie zaťaženie (kgf) 62.5, 100, 187.5, 250, 500, 750,1000, 1500, 3000
  • ukazovateľ na LCD obrazovke:  vybraná testovacia sila, aktuálna testovacia sila, čas udržania záťaže
  • nanášanie testovacej sily: nanášanie sily motorom v slučke spätnej väzby
  • čas udržania zaťaženia: nastaviteľné nanášanie a čas zaťaženia od 5 do 60 sekúnd
  • spĺňa požiadavky normy EN-ISO 6506