Tvrdomery microvickers Siomm

Microvickers

Špecifikácia:

 • mikrotvrdomer s digitálnym odpočtom tvrdosti
 • automatický tvrdomer, s vysokou presnosťou merania, prispôsobený pre meranie mikrotvrdosti materiálu spôsobom Vickersa a Knoopa
 • základný rozsah zaťaženia: od 10 do 1000 g
 • plne automatická kontrola zaťaženia (automatický cyklus zaťaženia a odťaženia)
 • automatický voličový vozík (zmena vtlačovacieho teliesko verzus objektív)
 • prepočítavanie škály na hodnoty Rockwella, Rockwella Super, Brinella, Leed & Tensile
 • digitálny displej LCD
 • dve optické dráhy (mikroskop; kamera video – možnosť)
 • mikroskop s elektronickým meračom
 • zabudovaná tlačiareň
 • výstup dát cez RS232