Upínacie čeluste: strhávanie

Prezentované na webovej stránke čeľuste, prídavné a pripevňovacie zariadenia sú iba príkladnými riešeniami.
Ak máte záujem o iné riešenie, prosíme, neváhajte priamo kontaktovať našich technických poradcov.