Průmyslová tomografie

Průmyslová tomografie je v současnosti nejrychleji se rozvíjející oblastí neinvazního výzkumu. Testlab v tomto rozsahu reprezentuje na polském trhu nejvýznamnějšího producenta ze Spojených států, a sice společnost North Star Imaging.

Digitální radiografie (Digital Radiography, DR) je metodou průřezové kontroly (2D) s uplatněním rentgenografie, ve které se místo rentgenové blány používá detektor paprsků Roentgena. Digitální radiografie umožňuje RTG kontrolu ve skutečném času části nebo celého objektu – bez potřeby čekání na vyvolání RTG desky. Použití této techniky umožňuje velmi velkou úsporu času. Dovoluje průběžně korigovat sken i využívat digitálního vylepšení získávaného obrazu.

Počítačová prostorová tomografie (Computed Tomography, CT) je to technologie neinvazního výzkumu, umožňující prohlížení a kontrolu vnějších a vnitřních struktur předmětu v třírozměrném prostoru. Počítačová tomografie spočívá v provedení stovek nebo tisíců průřezových radiografických projekcí během otáčení se objektu o 360 stupňů. Následně, pomocí patentovaných algoritmů vznikne z průřezových projekcí prostorový obraz (3D), který je možné sledovat z jakéhokoli úhlu i s rozdělením na libovolně zvolené vrstvy.

Stáhni katalog zařízení pro průmyslovou tomografii