Tomografia przemysłowa

Tomografia przemysłowa jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną badań nieniszczących. W tym zakresie Testlab na polskim rynku reprezentuje wiodącego producenta ze Stanów Zjednoczonych spółkę North Star Imaging.

Radiografia cyfrowa (Digital Radiography, DR) to metoda kontroli przekrojowej (2D) z zastosowaniem rentgenografii, w której zamiast błony rentgenowskiej stosuje się detektor promieni Roentgena. Radiografia cyfrowa umożliwia kontrolę rentgenowską w czasie rzeczywistym części lub całego obiektu – bez potrzeby oczekiwania na wywołanie kliszy. Zastosowanie tej techniki powoduje bardzo dużą oszczędność czasu, pozwala także na bieżąco dokonywać korekt skanu, a także korzystać z cyfrowych ulepszeń uzyskiwanego obrazu.

Tomografia komputerowa przestrzenna (Computed Tomography, CT) to technologia badania nieniszczącego, umożliwiająca ogląd i kontrolę zewnętrznych i wewnętrznych struktur przedmiotu w przestrzeni trójwymiarowej. Tomografia komputerowa polega na wykonywaniu setek lub tysięcy przekrojowych rzutów radiograficznych w trakcie obrotu obiektu o 360 stopni. Następnie, za pomocą opatentowanych algorytmów, z projekcji przekrojowych wykonuje się obraz przestrzenny (3D), który można oglądać pod dowolnym kątem i z podziałem na dowolnie wybrane warstwy.

Pobierz katalog urządzeń do tomografii przemysłowej