Priemyselná tomografia

Priemyselná  tomografia je v súčasnej dobe najrýchlejšie sa vyvíjajúcim odvetvím nedeštruktívnych výskumov. Testlab v tejto oblasti na poľskom trhu reprezentuje popredného výrobcu zo Spojených Štátov Amerických, spoločnosť North Star Imaging.

Digitálna rádiografia (Digital Radiography, DR) je metódou priečnej kontroly (2D) s využitím röntgenografie, kde sa namiesto röntgenového terčíka používa detektor röntgenového žiarenia. Digitálna rádiografia umožňuje röntgenovú kontrolu časti alebo celého objektu v reálnom čase – bez potreby očakávania na  vyvolanie klišé. Využitie tejto techniky nám poskytuje veľmi vysokú úsporu času, a umožňuje tiež priebežne vykonávať úpravy skenovania a taktiež využívať digitálne vylepšenia získavaného obrazu.

Priestorová počítačová tomografia (Computed Tomography, CT) to je technológia nedeštruktívneho výskumu, umožňujúca prehliadanie a kontrolu vonkajších a vnútorných štruktúr predmetu v trojrozmernom priestore. Počítačová tomografia spočíva vo vykonávaní stoviek  alebo tisícov prierezových rádiografických obrazov počas otáčania objektu o 360 stupňov. Následne, prostredníctvom patentovaných algoritmov, sa z prierezových projekcií  vyhotovuje priestorový obraz (3D), na ktorý sme schopní pozerať z ľubovoľného uhla a na akékoľvek nami požadované vrstvy.

Stiahnite si katalóg zariadení pre priemyselnú tomografiu